דיני רשויות מקומיות

המשרד עוסק בתחום המשפט המוניציפלי ובכלל זאת במכלול הדינים החלים על רשות מקומית ביחסיה עם התושב.
התמחות זו נובעת בין היתר מהגשת הליכים משפטיים כנגד רשויות שונות אך גם מייצוגה של עירית רמת גן במשך שנים ארוכות במגוון נושאים ובכלל זאת, בסוגיות עקרוניות שיצרו הלכות משפטיות חשובות בתחום הארנונה (ראה: עע”מ 104/03 אביבה קפלן ואח’ נ. עירית רמת גן) בתחום המיסוי של רשות ציבורית (ראה: ע”א 8817/04 עירית רמת גן נ. מנהל מס שבח) בתביעות לפי סעיף 197 (ראה למשל: בר”מ 1560/13 הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן נ’ מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות בע”מ) ועוד.

המשרד מטפל בנושאים מוניציפליים, בהליכים משפטיים מגוונים ובין היתר, עתירות לבג”צ עתירות מנהליות, תביעות בתחום האגרות והיטלי הפיתוח, תביעות הקשורות בסכסוכים קניינים בקשר לנכסי העירייה, תביעות פינוי, סכסוכים מסחריים, היטלי השבחה ועוד.

כפועל יוצא מכך נרכש במשרד ניסיון רב, בתחומים אלה, המשרת אותו במתן שירותים משפטיים גם לגורמים פרטיים המעונינים להגיש תביעה כנגד רשות מוניציפלית.

צילום מאת: Tiviet, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61486260

דילוג לתוכן