הסכמי שכירות מסחריים ופרטיים

הסכמי שכירות הן במישור הפרטי והן במישור העסקי מחייבים ליווי משפטי, על מנת להבטיח שהתנאים המחויבים להגנת האינטרס של הצדדים יוגשו בגדרו של הסכם השכירות.

המשרד מייצג חברות וכן גורמים פרטיים בעריכת הסכמי שכירות וכן בהליכים משפטיים בקשר להפרה של הסכמים כאמור.
עוד מטפל המשרד בהגשת תביעות פינוי במקרים של הפרת הסכמי שכירות.

דילוג לתוכן