מיסוי מקרקעין ומיסוי מוניציפלי

אלמנט מכריע בבחינת השיקולים לביצועה של עסקת מקרקעין הוא משמעותיה המיסויות.
המשרד מעניק ללקוחותיו יעוץ מקדים, על מנת להבין את ההשלכות המיסוי של עסקת המקרקעין שבכוונתם לבצע וכן מסייע בגיבוש תכנון מס, על מנת לצמצם את חבויות המס.

בנוסף מעניק המשרד שירותים בתחום המיסוי המוניציפלי ובכלל זאת בתחום היטלי ההשבחה, אגרות והיטלי פיתוח וחיובי ארנונה.

דילוג לתוכן