פסקי דין

ערר (ת”א)5639/14 גלית ויצחק ינקו נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה – חולון

יצוג יזמים בפרוייקט תמ”א 38. ועדת הערר דחתה את התנגדות השכנים.

תא (ת”א) 10950-04-14 מרדכי כוזהינוף נ’ עובדיה שומוביץ

יצוג תושבי שכונת גבעת עמל כנגד תביעת פינוי.

ערר (ת”א) 5329/15 מרים קורן נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה – תל אביב

יצוג בעל דירה שביקש להרחיבה כנגד התנגדות שכנים. ההתנגדות נדחתה.

ערר (ת”א) מקורות חברת מים בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה – תל אביב

הגשת ערר מטעם מקורות על בקשה לשימוש חורג לעסק לייצור מזון בבניין בו ממוקמים משרדי חברת מקורות.

בגץ 6723/14 כפר אז”ר מושב עובדים להתיישבות שיתופית נ’ ראש הממשלה ואח’

יצוג הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן כנגד עתירת מושב כפר אז”ר בנוגע לפרשנות תמ”א 35. העתירה נדחתה.

ערר (מרכז) 279/15 חברת מקורות המים נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין

יצוג חברת מקורות בערר על החלטה בקשר לבקשה להיתר ולדרישת הסכמת המושב לבקשה להיתר. ההיתר ניתן.

בגץ 349/12 ניסים משולם נ’ ועדת הפינויים לכפר שלם

יצוג תושבי כפר שלם בעתירתם לבג”ץ. ניתן צו על תנאי כנגד המדינה.

רעא 5861/15 עיריית תל אביב יפו נ’ עובדיה שומוביץ ו-2 אח’

פסק דין תקדימי בקשר לצדדים הנדרשים בתביעה לפינוי שהוגשה כנגד תושבי גבעת עמל. בית המשפט קבע, כי בנסיבות המיוחדות הנוגעות להתחייבויות שנטלו על עצמם גורמי השלטון, הם צריכים להיות מצורפים כצד לתביעה.

תאק (ת”א) 35727-05-12 חלקה 35 בגוש 6901 בע”מ נ’ פאולט כהן

יצוג בעלי דירות כנגד תביעה לפינוי שטח שחשבו כרכוש משותף.

תא (חי’) 50437-11-12 הכלל בע”מ נ’ עיריית חדרה

יצוג ההסתדרות בתביעה לפיצויי הפקעה. בית המשפט פסק לטובת ההסתדרות פיצויי הפקעה וכן שכר טרחת עו”ד בשיעור של 20% + מע”מ מסכום הפיצוי שנתבע.

רעא (מרכז) 4263-11-15 סלע קפיטל נדל”ן בע”מ נ’ דרך הגוף – מכון כושר לבריאות בע”מ

יצוג קרן הריט (Reit) סלע קפיטל בתביעה לצו מניעה ודרישה לפינוי מושכר.

ערר (ת”א) 5683/14 אבנר מאור נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה – תל אביב

יצוג יזמים בערר הנוגע לזכויות בניה בניין לשימור.

עתמ (ת”א) 50776-04-15 עופר לזובסקי נ’ ועדת ערר מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

יצוג תושבי שכונת שיכון דן, בניסיון למנוע מימוש תמ”א 38 ביחד לשכונה המאופיינת בצביון ייחודי ובבניה צמודת קרקע.

ערר (ת”א) 5430/14 אילן אהרונוב נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה – חולון

יצוג יזמים בערר, כנגד החלטת הועדה המקומית חולון למנוע מתן טופס 4.

ערר (חי’) 8076/14 ציון פרהדיאן נ’ ועדה מקומית לתכנון ובניה שומרון

יצוג יזמים בערר על חיוב בהיטל השבחה.

ערר (ת”א) 85242/11 גל קנז נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב

החלטה תקדימית במסגרתה התקבל ערר על החלטת שמאי מכריע, אשר התבקש לשנות את שומת היטל ההשבחה.

עמנ (ת”א) 12080-01-11 הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן נ’ יורשי פלורין הינדאוי ז”ל

פסק דין בקשר לתביעה לירידת ערך, כתוצאה מתכנית. נקבע תקדים בקשר לנושא גילום המס בפיצוי.

הפ (מרכז) 900-12-13 שרה נינה ארנון נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון

תביעה לביטול הפקעה שלא מומשה לצורך הציבורי שלשמו בוצעה.

תאמ (חד’) 13471-04-13הכלל בע”מ נ’ “מילי” – חברה לבנין והשקעות בע”מ

תביעה לפינוי וסילוק יד מרכוש משותף.

עתמ (מרכז) 16912-11-14 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מודיעין נ’ ועדת הערר המחוזית מחוז מרכז

ביהמ”ש דחה עתירה שהוגשה כנגד בזק ע”י הועדה המקומית לתו”ב מודיעין וקבע שבזק, אשר יוצגה על ידי משרדנו בהליך זה, רשאית לממש את זכויותיה התכנוניות מכוח התכניות התקפות וכי תכנון עתידי אינו יכול לפגוע בזכויות אלה.

דנמ 5358/14 מ.מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן

בית המשפט קיבל את עמדת הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן ודחה תביעה לפיצוי בגין ירידת ערך בסכום של 100,000,000 ₪. נקבע תקדים שלפיו, המועד בו מתגבשת העילה לפיצוי כאשר מדובר בתכנית מתאר ארצית שאיננה קונקרטית, הוא מועד מתן היתר הבניה לפיה. משרדנו יצג בהליך זה את הועדה המקומית לתו”ב רמת גן.

עתמ (ת”א) 67360-12-14 גליה אליהו ואחרים נ’ רשות מקרקעי ישראל – ת”א

יצגו עירית רמת גן כנגד עתירה לביטול הליכי תכנון בקשר לשיכון הצנחנים ברמת גן. העתירה נדחתה.

בגץ 8746/13 אביחיל – מושב עובדים של חיילים משוחררים נ’ העודה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות

יצוג תושבי חוף חפר בבג”ץ כנגד תת”ל 31 – הרחבת כביש 2.

עעמ 6521/13 שרה נינה ארנון נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון

ערעור לבית המשפט העליון, על החלטה לא לבטל הפקעה, למרות שההפקעה לא מומשה.

ערר (דרום) 6069/13 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ נ’ ועדה מקומית לתכנון ובניה אופקים

יצוג בזק בערר על החלטה הנוגעת לרישוי מתקני תקשורת.

ערר (דרום) 6015/14 בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה אשקלון

ועדת ערר קיבלה את טענת בזק בקשר להיתר להקמת מתקן תקשורת.

ערר (ת”א) 5289/14 יהושע לוינברג נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון

הליכים הנוגעים להתנגדות להיתר בניה בבית משותף.

ערר (ת”א) 5154/14 בית אלנבי 13 בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה – תל אביב

הגשת ערר בשם מתנגדים לבקשה להיתר בניה.

תא (ת”א) 9329-10-12 דורון איתן נ’ רש אבי אביגדור

יצוג כנגד בקשה לצו מניעה למימוש זכות להרחיב דירה. התביעה נדחתה ומי שביקש למנוע משכנו
להרחיב את דירתו, חויב בהוצאות לדוגמא.

ערר (ת”א) 2014010/ גיורא גולן נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה – תל אביב

ערר על החלטת ועדה מקומית בקשר לפיצול דירה וחלוקה לשתי יחידות דיור.

ערר (ת”א) 5035/13 אופטובסקי יעקב נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב

יצוג שכנים כנגד מימוש זכויות מכח תמ”א 38, כאשר הבניין המקורי כולל בניה לא חוקית.

עתמ (מרכז) 32853-09-11 שרה ארנון נ’ הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון

עתירה לביטול הפקעה בנסיבות שבהן מטרת ההפקעה לא יושמה.

ערר (מרכז) 296/12 בזק החברה הישראלית נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות

יצוג בזק בהליכים לרישוי מתקן שידור.

ערר (ת”א) 2013077/ חיים קורן נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה – תל אביב

התנגדות לבקשה להיתר בטענה לבניה בסטיה ניכרת מתכנית. הערר התקבל.

ערר (מרכז) 2013015/ בזק החב’ הישראלית לתקשורת נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה טירה

ערר על התחמקות הרשות מלחתום על היתר התואם לתכנית.

ערר (ת”א) 2009543/ חברת חלקות 104-102 בגוש 6608 בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה

ערר על תכנית בקשר לתכנית המתאר לרכבת הקלה

ערר (מרכז) 181/12 בזק החב’ הישראלית לתקשורת נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה פ”ת

ערר ביחס למימוש זכויות לקבלת היתר בניה לפי תמ”א 36. הערר התקבל.

תוב (כ”ס) 14589-11-11 ועדה מקומית לתכנון דרום השרון נ’ בלוק אמריקה בע”מ

יצוג מפעל בהליכים שננקטו נגדו, בגין העדר רישיון עסק ובניה בחריגה מהיתר.

עתמ (חי’) 25696-01-12 א.ת.מ הדר אחזקות בזכרון יעקב בע”מ נ’ ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה

יצוג יזמים בעתירה ביחס להקמת מלון בוטיק בזכרון יעקב. העתירה התקבלה.

עתמ (ת”א) 29892-02-12 דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ת”א

יצוג בזק כנגד עתירה בקשה לשימוש חורג.

עתמ (ת”א) 25942-11-11 דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע”מ נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ת”א

נדחתה עתירה שהוגשה ביחס לשימוש חורג.

ערר (מרכז) 171/11 מרדכי מלכי ואח’ נ’ הועדה המקומית לתו”ב מצפה אפק

התנגדות לבקשה להיתר לשימוש חורג לגן ילדים.

עפא (מרכז) 11204-04-11 מדינת ישראל נ’ מיכאל דן

הליכים משפטיים בקשר לפיצול דירות.

תא (כ”ס) 13012-12-09 לוי גזל נ’ גזל לוי

תביעה לסילוק יד ופינוי של בית כנסת.

עתמ (ת”א) 1847-09 חן אנריקו נ’ עיריית רמת גן

יצוג עירית רמת גן בעתירה הנוגעת לבקשה לשימוש חורג.

ערר (מרכז) 346/10 בזק חב’ ישראלית לתקשורת נ’ הועדה המקומית לתו”ב טייבה

יצוג בזק בהליכים לקבלת היתר למתקן תקשורת.

תא (חי’) 39982-01-10 נציגות הבית המשותף ברחוב זלמן שזר 24 קריית ים נ’ בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ

יצוג בזק כנגד תביעה של נציגות בית משותף.

ערר (ת”א) 5370/08 טובה ומיכאל רוטשילד נ’ ועדה מקומית לתכנון ובניה – בני ברק

התנגדות לבקשה להיתר להחרבת דירה, בכדי לא לפגוע באפשרות הניצול של מי שטרם הרחיבו דירתם.

ערר (מרכז) 2008192/ דיקרמן עופרה ואייל נ’ הועדה המקומית לתו”ב כפר סבא

תביעה לפיצוי בגין ירידת ערך בשל הסתרת נוף.

בשא (י-ם) 7232/09 ליזט עזריה נ’ רות בן עוזר

הליכי בוררות ביחס לליקויי בנייה.

תא (ת”א) 69447/03 אליהו לב חברה לבניין בע”מ נ’ עיריית רמת גן

יצוג עיריית רמת גן בהליכים הנוגעים לדרישה להשבת אגרות והיטלי פיתוח.

עמנ (ת”א) 115/04 הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן נ’ אהרון ואורלי ניסים

יצוג עיריית רמת גן בערעור על החלטת ועדת הערר לענייני תכנון ובניה בקשר לתביעה לפי סעיף 197 של דייר מוגן. הערעור התקבל.

עעמ 104/03 אביבה קפלן ו-46 אח’ נ’ עיריית רמת גן

ערעור מטעם עירית רמת גן בקשר לשינוי סיווג בארנונה. הערעור התקבל.

עא 8817/04 עירית רמת גן נ’ מנהל מס שבח מקרקעין תל אביב

תקדים בנוגע למיסוי מחוברים למבנה.

ה”פ (מחוזי ת”א) 971/91 פגסוס טרייד סנטר בע”מ נ’ ישרונטל-ישראל קונטיננטל חברה לפיתוח בע”מ (1993) (כעו”ד שכירה)

פירוק שיתוף בזכויות בניה.

בגץ 4914/91 קאסם מנשאדי איראני נ’ שר הפנים (כעו”ד שכירה)

השבה עקרונית בתחום הליכי הרה-פרצלציה.

עא 324/82 עיריית בני-ברק נ’ ברוך רוטברד (כעו”ד שכירה)

נקבעה אחריות נזיקית של רשות תכנון בקשר למידע תכנוני.

דילוג לתוכן