תחומי התמחות

תכנון תשתיות

תכניות תשתית הן לרבות תכנית מתאר ארציות שההליכים הנוגעים אליהן הם בעלי אופי מיוחד

דילוג לתוכן