תכנון תשתיות

בשל העובדה כי המשרד מייצג כבר שנים ארוכות גופים העוסקים בתשתיות כגון בזק ומקורות צבר המשרד ניסיון רב בתחומים אלה.
המשרד מלווה ייזום של תכניות תשתית, והליכי רישוי בקשר עם תכניות כאמור (בתחום התקשורת והמים בעיקר) וכן מייצג לקוחות בהליכים שונים לשם מניעת אישור של תכניות הנוגעות לתשתיות. כך למשל מטפל המשרד בהגשת הליכים משפטיים בקשר לתכניות כבישים, ארציים ומקומיים, תשתיות רכבת תשתיות תקשורת, תשתיות גז וכיו”ב.

כך ובין היתר ייצג המשרד במשך שנים את ישובי חוף חפר בהתנגדויות ובהליכים שהוגשו על ידם כדי לשנות את התכנון הארצי של כביש 2 ובנוסף ייצג ישובים וקבוצות בעלי קרקע כנגד פרוייקטים של כבישים, רכבות, ועוד.
בנוסף מלווה המשרד את לקוחותיו, בהליכי תביעה בגין ירידת ערך בקשר עם תכניות בכלל ובקשר עם תכניות תשתית בפרט, ו/או במגעים לשם מניעת מפגעי התכנון המתגבש.

דילוג לתוכן