הרחבת הקטע הצפוני בכביש החוף

הרחבת הקטע הצפוני בכביש החוף אינה כדאית למשק גם לפי חברת נתיבי ישראל

דילוג לתוכן